slogan_ua2

Бізнес-планування

Одним з напрямків діяльності ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» є надання послуг з бізнес – планування.

Бізнес-план, розроблений фахівцями нашої компанії – це докладний, чітко структурований, обґрунтований і зрозумілий документ, який дозволить Вам:

  • визначити цілі і завдання, які необхідно вирішити підприємству в рамках впровадження запланованих змін;
  • обґрунтувати способи досягнення поставлених цілей і при цьому розрахувати техніко-економічні показники підприємства (проекту);
  • всебічно оцінити ефективність майбутнього бізнесу та вкладених інвестицій;
  • продемонструвати здатність підприємства одержати максимальні доходи від реалізації проекту;
  • визначити економічну ефективність і доцільність проекту;
  • спрогнозувати і оцінити можливі ризики;

Якісно підготовлений бізнес-план сьогодні є одним з інструментів для залучення коштів у бізнес-проект і відображення його ефективності перед кредиторами, потенційними інвесторами, фінансовими партнерами і т.д.

Ми складаємо бізнес-плани відповідно з наступними методиками:

  • Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО);
  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);