slogan_ua2

Аналіз фінансової діяльності підприємств

Аналіз фінансової діяльності підприємства проводиться з метою фінансової діагностики та відображення реального стану бізнесу перед потенційними інвесторами або кредиторами і можливим залученням додаткових фінансових ресурсів.

Головна задача оцінки фінансового стану – виявити можливість підприємства оплачувати свої внутрішні потреби і розраховуватися за своїми зобов’язаннями з зовнішніми агентами. Результати аналізу дозволяють зацікавленим особам та організаціям прийняти управлінські рішення на основі оцінки поточного фінансового стану та діяльності підприємства за попередні роки.

Діагностика фінансового стану підприємства включає в себе: детальний аналіз фінансової звітності підприємства за декілька років, виявлення тенденцій щодо змін показників у динаміці, аналіз структури балансу, розрахунок показників фінансово-економічного стану підприємства, виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей між різними показниками, на підставі чого робиться висновок про комплексне фінансове становище підприємства.

Діагностика фінансового стану підприємства, проведена фахівцями компанії «Європейський центр консалтингу та оцінки», дозволить:

  • виявити ознаки кризових явищ на підприємстві, якщо такі існують;
  • оптимізувати структуру фінансової звітності;
  • визначити найбільш безпечні, з точки зору фінансового стану, шляхи розвитку підприємства для досягнення стратегічних цілей;
  • максимізувати ринкову вартість підприємства.